Najbitnije je da održimo racionalnost na visokom nivou samo zbog ovog aspekta koji stiže uskoro!

Pred sam vikend, dvadesetdrugog maja, očekuje nas Mlad Mesec u Blizancima